Inlagen
Originele afbeelding
Inlagen zijn kleine polders achter de zeedijk en liggen op plaatsen waar men een dijkdoorbraak vreesde.
Deze diepgelegen natte moerassen zijn mooie, waardevolle natuurgebieden.
De inlagen zijn erg belangrijk voor vogels en zeldzame plantensoorten. Vanaf de dijken zijn de inlagen goed te overzien.
Ook zijn er op diverse plaatsen vogelobservatiehutten, die uitzicht bieden op de vele kustvogelsoorten. Deze bijzondere natuurgebieden zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters vrij toegankelijk.