Nationaal Park Oosterschelde
Originele afbeelding
10.000 jaar geleden splitste de rivier de Schelde en ontstond de Oosterschelde. Na de watersnoodramp van 31 januari 1953, waarbij 1835 inwoners van Zeeland om het leven kwamen, overheerste maar één gevoel; “dit nooit meer”.
Men begon met de Deltawerken.
Het resultaat kennen we inmiddels allemaal: een wereldwonder en in ieder geval een vernuftig staaltje waterstaatwerk. In 1986 werd de “Stormvloedkering” officieel geopend. Het getij bleef behouden en daarmee de dynamiek van een getij-landschap. Door zon, wind en vooral het getij ziet de Oosterschelde er altijd anders uit. Vandaag glad en glinsterend, morgen grauw en onstuimig. De bij eb droogvallende slikken en platen verdwijnen weer als de vloed opkomt. En achter de dijken wachten de karrevelden, inlagen en kreekgebieden: zichtbare herinneringen aan het leven van Zeeuwen, de zee en de tijd van voor de “Stormvloedkering”.

De Oosterschelde is het op één na belangrijkste vogelgebied van Nederland. Grote aantallen vogelsoorten vinden hier rust, voedsel en een broedplaats. Onderwater, in de bodem, maar ook aan de dammen en dijken hebben bijzondere planten en dieren, dankzij de getij doorlatende Stormvloedkering hun plek behouden: waaierkokerwormen, anemonen, iersmos en sepia`s. Al met al een uniek gebied.

Door duurzaam beheer kan een ieder de Oosterschelde op eigen wijze beleven.
Een bijzonder gebied, waar de mensen rondom en met de Oosterschelde leven, werken en vooral genieten. . . . . . . . .