Rondje met een Pontje
Originele afbeeldingOoit waren er meer dan 100 verschillende veerdiensten en pontjes in Zeeland. Deltadammen en bruggen kwamen er voor in de plaats en haalden de 'eilanden' uit hun isolement. De veerboten zijn daardoor grotendeels verdwenen; alleen over de Westerschelde bleven ze varen.
Maar in de zomer bestaan er weer eilanden in Zeeland. Sinds enkele jaren onderhouden een flink aantal pontjes voor voetgangers en fietsers weer een regelmatige veerdienst naar de overkant, soms via oude trajecten.

Fietsers kunnen via een van deze pontjes een leuk rondje maken. Maar ook voor wandelaars zijn mooie tochten mogelijk, al dan niet gecombineerd met een stukje busroute en een overnachting. Dat is leuk en aantrekkelijk.

Originele afbeelding

Originele afbeelding


In de almanak Zeeuwse Pontjes (te koop bij alle VVV's in het Deltagebied) vindt u alle informatie en zijn suggesties van routes en rondjes opgenomen, evenals informatie over aansluitend openbaar vervoer (bus en trein) bij bepaalde trajecten.

Voor meer informatie:
Bureau voor Toerisme Zeeland
Postbus 123
4330 AC Middelburg
Tel.: 0118-659984
Fax: 0118-659966
Internet: www.vvvzeeland.nl
e-mail: vvvzld@zeelandnet.nl